תורת החשמל

אודות הפתרונות

באתר מוצעים שני סוגי פתרונות, למבחני מה"ט בתורת החשמל: 


תשובות סופיות: 

בקטגוריה זו מובאות תוצאות סופיות בלבד. פתרונות אלה טובים עבור מי שחפץ בשלב כזה או אחר בתרגול החומר מבלי "שיגלו לו את הדרך", ורק מעוניין לדעת אם פתר נכון, או "אם הוא בכיוון".  


פתרון מלא: 

בקטגוריה זו מוצגת דרך הפתרון המלאה של כל שאלה. כל הפתרונות נכתבו בהקפדה יתרה, תוך שימת לב רבה לכל הפרטים, החל מבחירת דרך הפתרון, בחירת הניסוחים המתאימים, ועד לאופן ההצגה הוויזואלי של הפתרון. כל הפתרונות הוקלדו בצורה נאה ומסודרת, ושולבו בתוכם שרטוטים ברורים, המהווים כלי עזר נוסף לצורך הבנת השאלה. 

לעיתים בנוסף שולבו בפתרון תוספות כאלו ואחרות. תוספות אלו יכולות לכלול הקדמה לשאלה, שרטוט עזר נוסף, תוספת הסבר, ועוד, הכול בהתאם לצורך שמעוררת השאלה עצמה.  

יש לציין, שלמרות שפתרונות אלה מציעים גם הסברים וביאורים, מכל מקום הם אינם מהווים תחליף ללימוד הבסיסי בכיתה, שכן בכך הם יחטיאו את מטרתם. לצורך זה יש להיעזר בחומרי לימוד, המיוחדים למטרה זו. הם מיועדים למי שקנה שליטה בחומר הנלמד, ברמה כזו או אחרת, ורוצה להעשיר את ידיעותיו, ולהתרומם אל הרמה הנדרשת בבחינת מה"ט. 


העקרונות המנחים בכתיבת הפתרונות: 

בכל החישובים לקחנו בחשבון את כל הספרות אחרי הנקודה, על מנת להגיע לדיוק המקסימלי, ככל שהמחשבון מאפשר. 

בדרך כלל לא עיגלנו את תוצאות החישוב, אלא השארנו זאת כפי שהמחשבון הציג, עם שתיים או שלוש ספרות אחרי הנקודה. יוצאי דופן הם המקרים, שבהם ברור שכותב השאלה התכוון שיעגלו את התוצאה, כגון, תוצאה של 4.999 עוגלה ל-5. 

בדרך כלל, יש לכל שאלה כמה דרכי פתרון. דרך הפתרון שנבחרה לבסוף, אינה תמיד הדרך "המקצועית" ביותר, או "האלגנטית" ביותר, אלא דרך הפתרון הנוחה ביותר להבנה בדרך כלל, אצל רוב הסטודנטים. 

דילוג לתוכן