אודות הפתרונות

באתר מוצעים שלושה סוגי פתרונות, למבחני מה"ט בתורת החשמל:


תשובות סופיות

תוצאות סופיות בלבד. פתרונות אלה טובים עבור מי שחפץ בשלב כזה או אחר בתרגול החומר מבלי "שיגלו לו את הדרך", ורק מעוניין לדעת אם פתר נכון, או "אם הוא בכיוון".

פתרון מלא

פתרונות אלה מציגים את דרך הפתרון המלאה של השאלות, בצורה מתומצתת ועניינית.

פתרון מלא מורחב

פתרונות אלה מציגים את דרך הפתרון המלאה של השאלות, בשילוב תוספות כאלו ואחרות. תוספות אלו יכולות לכלול הקדמה לשאלה, שרטוט עזר נוסף, תוספת הסבר, ועוד, הכול בהתאם לצורך שמעוררת השאלה עצמה. הם מועילים מאוד, הן ללומדים ברמה הבסיסית – בשאלות רגילות, והן ללומדים ברמה מתקדמת – בשאלות קשות יותר.

יש לציין, שפתרונות אלה אינם מהווים תחליף ללימוד הבסיסי בכיתה, שכן בכך הם יחטיאו את מטרתם. לצורך זה יש להיעזר בחומרי לימוד, המיוחדים למטרה זו. הם מיועדים למי שקנה שליטה בחומר הנלמד, ברמה כזו או אחרת, ורוצה להעשיר את ידיעותיו, ולהגיע אל הרמה הנדרשת בבחינת מה"ט.

כל הפתרונות נכתבו בהקפדה יתרה, תוך שימת לב רבה לכל הפרטים, החל מבחירת דרך הפתרון, בחירת הניסוחים המתאימים, ועוד, ועד לצורת ההצגה הוויזואלית של הפתרון. כל הפתרונות הוקלדו בצורה נאה ומסודרת, ושולבו בתוכם שרטוטים ברורים, המהווים כלי עזר נוסף לצורך הבנת השאלה.


העקרונות המנחים בכתיבת הפתרונות

  • בכל החישובים לקחנו בחשבון את כל הספרות אחרי הנקודה, על מנת להגיע לדיוק המקסימלי, ככל שהמחשבון מאפשר.
  • בדרך כלל לא עיגלנו את תוצאות החישוב, אלא השארנו זאת כפי שהמחשבון הציג, עם שתיים או שלוש ספרות אחרי הנקודה. יוצאי דופן הם המקרים, שבהם ברור שכותב השאלה התכוון שיעגלו את התוצאה, כגון, תוצאה של 4.999 עוגלה ל-5.
  • בדרך כלל, יש לכל שאלה כמה דרכי פתרון. דרך הפתרון שנבחרה לבסוף, אינה תמיד הדרך "המקצועית" ביותר, או "האלגנטית" ביותר, אלא דרך הפתרון הנוחה ביותר להבנה בדרך כלל, אצל רוב הסטודנטים.